Toán 2 Sách Cánh diều

Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều
Giải bài 4 trang 65 Toán 2 tập 2 cánh diều: Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau
Bài 4. a) Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau
Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây...
Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Giải bài 4 trang 65 Toán 2 tập 2 cánh diều: Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau
Hướng dẫn giải bài 4 trang 65 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Giải bài Mét Bài 4. a) Chọn số đo độ dài...
Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây...
Hướng dẫn giải bài 3 trang 65 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Giải bài Mét Cuộn dây điện thứ nhất dài 36...
a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m. b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m
Giải bài 1, 2 trang 64 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Giải bài Mét Bài 1.  a) Kể tên một số đồ vật...
Hưởng ứng phong trào ” Trồng cây gây rừng”, xã Thắng Lợi đã trồng được 345 cây bạch đàn và 420 cây keo tai...
Giải bài 5, 6 trang 64 Toán lớp 2 tập 2 sách cánh diều. Giải bài Luyện tập trang 62  Bài 5. Thực hiện phép trừ...
Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị ( theo mẫu) Mẫu: 415 gồm 4 trăm 1 chục 5 đơn vị, ta viết...
Hướng dẫn giải bài 4 trang 63 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Giải bài Luyện tập trang 62  Viết số thành tổng...
Giải bài 3 trang 62 Toán 2 cánh diều tập 2: Trò chơi “Tìm bạn qua cầu”
Hướng dẫn giải bài 3 trang 62 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Giải bài Luyện tập trang 62  a) Tính nhẩm (theo...