Toán 2 Sách Cánh diều

Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán 2 Sách Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán 2 Sách Cánh diều.

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước...
Hướng dẫn giải bài 4, 5, 6 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập...
Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979 Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546
Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập...
Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó.
Giải bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống...
Hà và Nam chơi trò chơi “Bịt mắt chọn hoa”. Chọn chữ cái đặt trước câu mô tả đúng khả năng xảy ra của...
Giải bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê...
Quan sát biểu đồ tranh sau: Số cốc nước uống trong một ngày. Bạn Khôi uống mấy cốc nước trong một ngày?
Hướng dẫn giải bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải bài Ôn tập về một số...
Bài 1 trang 92 Toán 2 tập 2: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu...
Một thang máy chở được tối đa 600kg. Hiện tại, thang máy đó đã chở 570kg. Bạn Lan cân nặng 35kg. Theo em, bạn...
Hướng dẫn giải bài 5, 6 trang 93 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải bài Ôn tập về hình học...
Giải bài 2, 3 trang 92 toán 2 tập 2 cánh diều: Ôn tập về hình học và đo lường
Hướng dẫn giải bài 2, 3, 4 trang 92, 93 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về...
Bài 1 trang 92 toán 2 tập 2: Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khung trong các hình sau
Hướng dẫn giải bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về hình học và...
Nhà Nam thu hoạc được 20 quả dưa hấu. Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?
Giải bài 4, 5 trang 91 SGK Toán lớp 2 sách Cánh diều tập 2: bài Ôn tập về số và phép tính...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...