Tiếng Việt lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3
Quảng cáo


Tập làm văn: Nghe – kể Vươn tới các vì sao trang 139 Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô, cũng là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại đã bay thành công một vòng qu

Luyện tập

Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn ( Bài 3), Viết lại buổi đầu em đi học thành một...
150 bài văn hay lớp 3 - Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn ( Bài 3). Viết lại...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk Toán 3: Bảng chia 7
Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk Toán 3: Bảng chia 7. Kiến thức cần nhớ, bài 1 tính nhẩm bài 3 có...
Lesson Four: Phonics – Unit 8 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Four: Phonics - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 3. White kite, white kite.. Bài: Unit 8: It's hot today!...
Nghe và kể lại câu chuyện “Không nỡ nhìn” (Bài 3), Nghe và kể lại câu chuyện “Không nỡ nhìn”. Trên một chuyến xe...
150 bài văn hay lớp 3 - Nghe và kể lại câu chuyện “Không nỡ nhìn” (Bài 3). Nghe và kể lại câu chuyện...
Tập đọc: ông ngoại, Thành phố sắp vào thu. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi...
Ông ngoại - Tập đọc: ông ngoại. Thành phố sắp vào thu. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí...