Tiếng Việt lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3

Quảng cáo
Tập làm văn: Nghe – kể Vươn tới các vì sao trang 139 Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô, cũng là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại đã bay thành công một vòng qu

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 vở bài tập Toán 3 tập 1: Viết (theo mẫu)
1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 32. Gấp...
Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3, 1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu...
Unit 20: Where's Sa Pa? Sa Pa ở đâu - Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3. 1....
Lesson 3 – Unit 11 trang 10,11 SGK Anh lớp 3, Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).How old is he?How old...
Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi - Lesson 3 - Unit 11 trang 10,11 SGK Tiếng Anh lớp...
Lesson 2: Unit 5 – Are they your friends, Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).That’s Peter. And that’s Tony....
Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không - Lesson 2: Unit 5 - Are they your friends....
Bài 1,2,3,4 Tiết 137 trang 149 sgk Toán 3: Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 3
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 149 sgk Toán 3: Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 3. Bài...