Tiếng Việt lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3

Quảng cáo
Tập làm văn: Nghe – kể Vươn tới các vì sao trang 139 Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ Ga-ga-rin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô, cũng là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại đã bay thành công một vòng qu

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tìm x
1. Tìm x . Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 39. Luyện tập ...
Kể chuyện bài bài tập làm văn, Cách sắp xếp như sau Tranh 3 – Tranh 4 – Tranh 2 – Tranh 1
Bài tập làm văn - Kể chuyện bài bài tập làm văn. Cách sắp xếp như sau : Tranh 3 - Tranh 4 -...
Tiết 1 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 Trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1...
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bảo vệ Tô quốc. Tiết 1 - Tuần 27 - Ôn tập giữa học...
Tiết 2 – Tuần 18 trang 91 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ...
1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.. Tiết 2 - Tuần 18 trang 91 Vở bài...