Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều.

Người hồi sinh di tích trang 112, 113 Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều: Ông Ka-dích là người nước nào. Ông Ka-dích tham...
Giải bài Người hồi sinh di tích Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 18: Bạn bè bốn phương: Ông Ka-dích...
Em kể chuyện trang 111 Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Cánh diều: Kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa, từ đoạn tốp...
Giải bài Em kể chuyện Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 18: Bạn bè bốn phương: Em kể chuyện Chọn 1...
Ôn tập cuối năm – Tiết 1 trang 116 Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 1 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Viết về một nhân vật trong truyện trang 115 Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Cánh diều: Một du khách hỏi vì sao nhiều...
Giải bài Viết về một nhân vật trong truyện Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 18: Bạn bè bốn phương:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 3 trang 118 Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 3 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 2 trang 116, 117 Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Cánh diều: dấu chấm hay dấu phẩy.
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 2 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 5 trang 119 Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều:Nghe và nói lại thông tin sau, Chọn dấu...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 5 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 4 trang 119 Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Cánh diều: Xếp các hình ảnh so sánh trong...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 4 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 7 trang 122 Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều: Viết đoạn văn tả chiếc cửa sổ nhà...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 7 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...
Ôn tập cuối năm – Tiết 6 trang 120, 121 Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Cánh diều: Điền vào bảng sau những từ...
Giải bài Ôn tập cuối năm – Tiết 6 Tiếng Việt 3 – Cánh diều – Bài 19: Ôn tập cuối năm:...

Mới cập nhật

Bài 8 trang 19 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đoạn thẳng trong hình vẽ bên là tập hợp những...
Sử dụng kiến thức về đồ thị hàm số để tìm đáp án đúng. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 8 trang 19 sách...
Bài 7 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đồ thị của hàm số (y = frac{x}{4} + 4)...
Sử dụng kiến thức về đồ thị hàm số để tìm dạng của đồ thị hàm số. Hướng dẫn giải bài 7 trang 18...
Bài 6 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hàm số (y = frac{{ – x + 9}}{9})....
Sử dụng kiến thức hàm số bậc nhất để tìm câu đúng. Giải chi tiết bài 6 trang 18 sách bài tập toán 8...
Bài 5 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hai đường thẳng (y = frac{1}{4}x + 4) và...
Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y' = a'x + b'): + Nếu (a = a'. Vận dụng kiến thức...
Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đường thẳng song song với đường thẳng (y = 5x)...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và...
Bài 3 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Nếu hai đường thẳng ({d_1}: y = – 3x +...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm m: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y'...