Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 Tim từ ngữ và điền vào...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
Tim từ ngữ và điền vào chỗ trống :
1 Chứa tiếng bắt đầu bằng / hoặc n, có nghĩa như sau
. Chính tả – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Tim từ ngữ và điền vào chỗ trống :

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào khung thành đối phương.

…………………..

Môn thể thao trèo núi

……………………

Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân.

…………………….

2. Chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa như sau :

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào rổ của đối phương.

………………………..

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang.

……………………….

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm… thi đấu.

Quảng cáo

…………………………

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Tìm các từ ngữ và điền vào chỗ trống :

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào khung thành đối phương.

Bóng ném

Môn thể thao trèo núi

Leo núi

Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân.

Cầu lông

2. Chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa như sau :

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điểu khiển bóng, tìm cách ném bóng vào rổ của đối phương.

Bóng rổ

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang.

Nhảy cao

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm, … thi đấu.

Võ thuật