Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 51 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: ...

Bài 2 trang 51 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP...

Lời giải bài 2 trang 51 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP

– Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.

MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông)

Quảng cáo

Nên I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

*

– Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.

NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông)

Nên K là trung điểm của đoạn thẳng NP.