Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức.

Để giúp đỡ các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tuần đầu trường em góp được 20 thùng đựng sách vở...
Giải bài 5 trang 121 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 44: Ôn tập...
Giải bài 4 trang 121 SGK Toán 3 tập 1: Tính giá trị của biểu thức a) 96 : 3 x 5
Hướng dẫn làm bài 4 trang 121 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 44:...
Bài 3 trang 121 SGK Toán 3 tập 1: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD
Hướng dẫn giải bài 3 trang 121 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 44:...
Bài 2 trang 121 SGK Toán 3 Kết nối tri thức tập 1: Tính 963 : 3
Giải bài 2 trang 121 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 44: Ôn tập...
Bài 1 trang 121 SGK Toán 3 Kết nối tri thức tập 1: Đặt tính rồi tính 72 x 3
Giải bài 1 trang 121 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Bài 44: Ôn tập...
Cửa hàng nhà bà Năm có 1 thùng đựng 100 l nước mắm và 5 can, mỗi can đựng 10 l nước mắm. Hỏi...
Hướng dẫn giải bài 5 trang 120 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức – Bài 44: Ôn tập chung Cửa...
Bài 4 trang 120 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Tính giá trị của biểu thức a) 175 + 42 – 75
Hướng dẫn làm bà 4 trang 120 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức – Bài 44: Ôn tập chung Tính...
Trong hình bên: a) Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, ED, BM, ND
Hướng dẫn làm bài 3 trang 120 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức – Bài 44: Ôn tập chung Trong...
Bài 2 trang 120 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Tính 69 : 3
Hướng dẫn làm bài 2 trang 120 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức – Bài 44: Ôn tập chung Tính 69...
Bài 1 trang 120 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 213 x 3
Hướng dẫn làm bài 1 trang 120 Toán lớp 3 tập 1 sách Kết nối tri thức – Bài 44: Ôn tập chung Đặt...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...