Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 51 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Quan...

Bài 1 trang 51 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?...

Lời giải bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?

Quảng cáo

a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.

AM = MB (cùng bằng 3 cm)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có AB < BC (6cm < 7cm)

Nên điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC.