Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 47 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Đã...

Bài 3 trang 47 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Đã tô màu 1/5 những hình nào?...

Hướng dẫn giải bài 3 trang 47 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 15: Luyện tập chung

a) Đã tô màu 15 những hình nào?

b) Số?

a) Hình A có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 1/5 hình A.

Hình B có 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Quảng cáo

Vậy đã tô màu 1/6 hình B.

Hình C có 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 1/5 hình C.

Vậy đã tô màu 1/5 hình A và hình C.

b) Trong hình có 18 con ếch.

1/6 số con ếch là 18 : 6 = 3 (con ếch)

1/9 số con ếch là 18 : 9 = 2 (con ếch)