Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Điền vào chỗ trống từ Chứa tiếng bắt đầu bằng l...

Điền vào chỗ trống từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :………………………………………
. Chính tả – Tuần 32 Trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l  hoặc n, có nghĩa như sau…………….

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta :……………

– Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng …………….

– Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc…………..

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau :

– Màu của cánh đồng lúa chín …………….                            

– Cây cùng họ với cau, ló to, quả chứa nước ngọt, có cùi ………….

Quảng cáo

– Loại thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà :

TRẢ LỜI:

 Điền vào chỗ trống các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau.

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : Lào

– Nơi tận cùng ở phía nam Trái Đất, quanh năm đóng băng : Nam Cực

– Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc : Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

– Màu của cánh đồng lúa chín: vàng

– Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi: dừa

– Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: voi

Quảng cáo