Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Luyện từ và câu – Tuần 31 Trang 59 VBT Tiếng Việt...

Luyện từ và câu – Tuần 31 Trang 59 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các nước mà em...

1 Viết tên các nước mà em biết.. Luyện từ và câu – Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1. Viết tên các nước mà em biết.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

Quảng cáo

b) Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thưòng Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các nước mà em biết :

Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Hà Lan, Ý,  Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, ln-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Xin-ga-po, Mi-an-ma….

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau :

a) Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thường, Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.