Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT)...

Tập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các...

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.. Tập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

Bài làm

Sau buổi ngoại khóa tìm hiểu thiên nhiên, nhóm em đã tranh luận với nhau về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Trước tiên, bạn Khang đưa ra nhận xét : Môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm, diện tích cây xanh bị thu hẹp trong khi nhà máy mọc lên ngày càng nhiều. Rác, các loại phế thải làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn nặng. Vậy thì chúng ta phải làm gì để “giải cứu” môi trường ? Bạn Trinh hỏi. Cả nhóm tranh luận, góp ý và đưa ra các giải pháp sau :

1. Phải luôn bỏ rác vào thùng rác

2. Tích cực trồng cây xanh

3. Hạn chế sử dụng các bao bì khó bị tiêu hủy

4. Vận động người thân, gia đình có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Quảng cáo