Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang...

Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ...

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung . Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng việt 3 tập 2

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung :

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

2 Viết tiếp hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài thơ Một mái nhà chung :

Mọi mái………………………..

Có mái…………………………

Là………………………..

………………………vô cùng.

Mọi mái………………………..

…………….……….nhà chung

………………..……..vòm cao

Bảy sắc.………………………

Bạn ơi,………………………..

………………..lên trông

Bạn ơi,………………………..

Hát câu………………………..

TRẢ LỜI:

1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung :

                          Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua         

Quảng cáo

                          Một mái nhà chung

                          Ngọn lửa Ô-lim-pỉch

                          Bác sĩ Y-éc-xanh

                          Bài hát trồng cây Con cò

                          Người đi săn và con vượn

                          Mè hoa lượn sóng

                          Cuốn sổ tay

2.Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung :>

                          Mọi mái nhà riêng

                          Có mái nhà chung

                          Là bầu trời xanh

                           Xanh đến vô cùng.

                          Mọi mái nhà riêng

                          Có mái nhà chung

                          Rực rỡ vòm cao

                          Bảy sắc cầu vồng.

                          Bạn ơi, ngưởc mắt

                           Ngước mắt lên trông

                          Bạn ơi, hãy hát

                          Hát câu cuối cùng :

                          Một mái nhà chung

                          Một mái nhà chung….

                                                    Đinh Hải