Trang chủ Lớp 4 Khoa học lớp 4 Hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối”: Bài 33-34: Ôn tập và...

Hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối”: Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1...

Chia sẻ
Hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối”: Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I. Hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối”

Hoàn thiện “Tháp dinh dưỡng cân đối”.

Các em tham khảo bảng dưới đây: