Trang chủ Lớp 4 SGK Đạo đức 4 - Kết nối tri thức Vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”? trng...

Vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”? trng bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”...

Em tìm kiếm bài hát trên internet để nghe và trả lời câu hỏi. Hướng dẫn trả lời khởi động Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em, Chủ đề 8. Quyền và bổn phận của trẻ em sách Đạo đức 4 - Kết nối tri thức.

Trả lời câu hỏi Khởi động trang 56 SGK Đạo đức 4 – Kết nối tri thức

- Em cùng các bạn hát/nghe bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” (Nhạc: Lê Mây, lời: Phùng Ngọc Hùng)

- Theo em, vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Em tìm kiếm bài hát trên internet để nghe và trả lời câu hỏi.

Answer - Lời giải/Đáp án

Nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” vì trẻ em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Sau này, khi trẻ em khôn lớn sẽ chính là những người nắm giữ trọng trách giữ gìn và xây dựng đất nước.