Em hãy tự đánh giá việc thực hiện bổn phận của mình xem điều gì em đã thực hiện tốt, điều gì còn chưa...
Vận dụng kiến thức giải vận dụng 2 Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em, Chủ đề 8. Quyền và bổn...
Hãy vẽ một bức tranh về quyền trẻ em và chia sẻ ý nghĩa của bức tranh đó với các bạnEm thực hiện hoạt...
Em thực hiện hoạt động trên lớp Gợi ý giải vận dụng 1 Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em, Chủ...
Xử lý tình huống Linh rất thích xem phim: Mỗi khi đi học về, bạn lại mở ti vi xem mà không phụ giúp...
Em đọc kĩ các tình huống và đưa ra cách xử lý phù hợp Hướng dẫn cách giải/trả lời luyện tập 5 Bài...
Em hãy quan sát các bức tranh sau và cho biết bạn nào thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa đúng bổn phận...
Em quan sát kĩ các bức tranh và nêu quan điểm của mình Phân tích và giải luyện tập 4 Bài 9. Quyền...
Hành vi nào sau đây xâm phạm đến quyền trẻ em? Vì sao? Em đọc kĩ các hành vi và đưa ra ý kiến...
Em đọc kĩ các hành vi và đưa ra ý kiến của mình, giải thích tại sao em lại có ý kiến như...
Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao? Em đọc kĩ các ý kiến và nêu quan điểm...
Em đọc kĩ các ý kiến và nêu quan điểm của mình Trả lời luyện tập 3 Bài 9. Quyền và bổn phận...
Khám phá vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em qua bài Hành trình yêu thương
Em đọc kĩ câu chuyện và trả lời các câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải khám phá 2 Bài 9. Quyền...
Chơi trò chơi: Kể về các quyền và bổn phận của trẻ em Chia lớp thành hai đội với hai vòng chơi
Em cùng các bạn tham gia trò chơi Vận dụng kiến thức giải luyện tập 1 Bài 9. Quyền và bổn phận của...
Vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”? trng bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”
Em tìm kiếm bài hát trên internet để nghe và trả lời câu hỏi. Hướng dẫn trả lời khởi động Bài 9. Quyền...
Tìm hiểu một số quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em. Tìm hiểu một số quyền của trẻ em, Quan sát tranh...
Em quan sát kĩ các bức tranh và trả lời câu hỏi Hướng dẫn trả lời khám phá 1 Bài 9. Quyền và...

Mới cập nhật

Bài tập 7 trang 10 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Câu nào sau đây khái quát chính xác...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 7 trang 10 sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 - Kết...
Bài tập 6 trang 8 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Sự kiện được kể lại trong đoạn trích...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài tập 6 trang 8 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối...
Bài tập 5 trang 7 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Đoạn trích đề cập đến sự kiện lịch...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài tập 5 trang 7 sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 - Kết nối...
Bài tập 4 trang 7 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Các sự việc trong đoạn trích được kể...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 4 trang 7 sách bài tập (SBT) Ngữ văn...
Bài tập 3 trang 6 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lời nói của vua Quang Trung: “Chớ có...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 3 trang 6 sách bài tập Ngữ văn 8 -...
Bài tập 2 trang 4 SBT Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong đoạn trích có câu “Hoài Văn không...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 2 trang 4 sách bài tập (SBT) Ngữ...