Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5: Bài 28. Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5. Nhà máy thủy điện Hòa Bình là thành quả của 15 năm lao động...
Câu 4 trang 78 VBT Khoa học 5: Bạn Hải dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy...
Câu 4 trang 78 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 46-47. Lắp mạch điện đơn giản Bạn Hải dùng dây để nối pin...
Câu 1 trang 100 Vở BT Khoa học 5: Bài 59. Sự sinh sản của thú
Câu 1 trang 100 Vở bài tập Khoa học 5. thú con còn là bào thai; thú con đã được sinh ra.. Bài 59....
Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,. đối với môi trường đất: Bài 66: Tác động của...
Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu... đối với môi trường đất: Bài 66: Tác động của...
Bài 4 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5, Hướng dẫn giải:
Hướng dẫn giải. Bài 4 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5 - Tiết 37 Luyện tập ...