Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ

Quảng cáo
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Hãy viết về điều kì lạ trong thế giới thiên nhiên tạo vật mà em biết, Sau cơn mưa, mặt biển sáng trong như...
Tả Cảnh - Hãy viết về điều kì lạ trong thế giới thiên nhiên tạo vật mà em biết. Sau cơn mưa, mặt biển...
Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê, Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái chữa nhà, lát lại...
Tả cây cối - Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê. Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí.Năm ngoái...
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình...
Địa hình và khoáng sản - Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc - đông nam ?...
Câu 4 trang 38 VBT môn Địa lớp 5: Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn...
Câu 4 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5. Bài 17. Châu Á Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng. Châu...
Câu 5 trang 16 Vở bài tập Địa lí 5: Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia...
Câu 5 trang 16 Vở bài tập Địa lí 5. Một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân...