Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Lý thuyết hỗn số (tiếp theo), – Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân...
- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.. Lý thuyết hỗn số (tiếp...
Bài 1 trang 170 sgk Toán 5, Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.
Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km.. Bài 1 trang 170 sgk toán 5 - Tiết 164...
Bài 1 trang 98 SGK Địa 5, Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?
Giao thông vận tải - Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 5. Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào...
Bài 1 trang 81 SGK Địa 5, Hoàn thành bảng sau vào vở
Đất và rừng - Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 5. Hoàn thành bảng sau vào vở... ...
Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Tiếng Việt lớp 5
Nhớ nguồn - Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ...