Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ

Quảng cáo
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Bài 3 trang 112 Địa 5, Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.
Châu Âu - Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 5. Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu. ...
Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập chung) sgk Toán 5, Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến...
Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 2. Tính. Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập...
Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 9 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. 3. jigsaw. Bài: Unit 9: Will it really...
Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh? Bài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài...
Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh?: Bài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài...
Mẹ vắng nhà mấy ngày em hãy tả hình dáng cử chỉ mẹ em về, Mấy ngày nay, mẹ về quê thăm ông bà...
Tả người - Mẹ vắng nhà mấy ngày em hãy tả hình dáng cử chỉ mẹ em về. Mấy ngày nay, mẹ về quê...