Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 3 trang 64 SGK Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Viết một đoạn văn

Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Thông qua các bài

Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Bài 3 trang 62 SGK Lịch sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ?: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Những số liệu trên đã thể hiện…

Bài 1 trang 64 SGK Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Lập bảng thống kê

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Quan sát hình 1, em có nhận xét

Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Bài 1 trang 62 SGK Lịch sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình,

Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Bài 2 trang 62 SGK Lịch sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà

Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài 1 trang 60 SGK Lịch sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước. Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày

Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước. Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 93. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp...
Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3, Hôm nay tại văn phòng chúng tôi,...
Biên bản - Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3. Hôm nay tại văn...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 : Bài 78. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong...
Bài 1 trang 148 sgk Toán 5, a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.
a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.. Bài 1 trang 148 sgk toán 5 - Ôn tập...
Lập chương trình cho hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông: CHƯƠNG TRÌNH TUẦN HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN...
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Lập chương trình cho hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.. CHƯƠNG...