Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ

Quảng cáo
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.
Vì cuộc sống thanh bình - Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện. 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về...
Câu 2 trang 47 VBT Lịch Sử 5: Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội nhằm:
Câu 2 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5. ☐ Phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.....
Câu 4 trang 96 Vở bài tập Khoa học 5: Quan sát các hình 6, 7 trang 115 SGK và hoàn thành bảng sau:
Câu 4 trang 96 Vở bài tập Khoa học 5. Giống nhau. Bài 56. Sinh sản của côn trùng Quan sát các hình 6,...
Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Tiếng Việt lớp 5
Nhớ nguồn - Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ...
Lesson One: Words – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson One: Words - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Nhân viên: Xin lỗi, chúng tôi không có súp. Nhưng...