Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ

Quảng cáo
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Bài 1 trang 16 môn Toán 5, Bài 1. Tính: 7/9 . 4/5.
Bài 1. Tính: 7/9 . 4/5.. Bài 1 trang 16 sgk toán 5 - Tiết 14 luyện tập chung ...
Soạn bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy SGK trang 36 – Tiếng Việt lớp 5
Những con sếu bằng giấy - Soạn bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy SGK trang 36. + Giải thích từ: Tượng đài:...
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép), 1. Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào...
Những chủ nhân tương lai - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép). 1. Có thể đặt dấu...
Câu 1, 2, 3 trang 86 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Bài 70. Chia một số thập phân cho một số...
Câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Biết rằng 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Hỏi 5l...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 120 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Có người cho rằng...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang...