Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ
Quảng cáo


Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Câu 1 trang 55 VBT Khoa học 5: Hoàn thành bảng sau:
Câu 1 trang 55 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 31. Chất dẻo Hoàn thành bảng sau: Tên đồ dùng được làm bằng nhựa...
Bài 3 trang 76 Địa 5, Quan sát một con sông ờ địa phương em (nếu có), nhận xét nước con sông đó sạch...
Sông ngòi - Bài 3 trang 76 SGK Địa lí 5. Quan sát một con sông ờ địa phương em (nếu có), nhận xét...
Hãy kể câu chuyện về nghĩa đồng bào như câu Lá lành đùm lá rách, Sáng nay, nhân nghe thầy giảng về ý nghĩa...
Kể chuyện thuật chuyện - Hãy kể câu chuyện về nghĩa đồng bào như câu Lá lành đùm lá rách. Sáng nay, nhân nghe...
Câu 1 trang 73 VBT Khoa học 5: Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió?
Câu 1 trang 73 Vở bài tập Khoa học 5. Trả lời:. Bài 44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy...
Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 54, 55, 56 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tập làm văn...
Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài). 1. Đọc hai đoạn mở bài của bài văn Tả...