Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ

Quảng cáo
Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Bài 3 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5, Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp.
Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp.. Bài 3 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5...
Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm...
Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê. 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các...
Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành
1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau . Chính...
Chưng đường trên ngọn lửa: Bài 38 – 39: Sự biến đổi môn Hóa
Chưng đường trên ngọn lửa: Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học. Chưng đường trên ngọn lửa ...
Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào? Bài 17: Thái độ...
Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?: Bài 17: Thái độ...