Lịch sử lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Lịch sử lớp 5
Để học tốt Lịch sử lớp 5 - Giải bài tập SGK Sử 5 đầy đủ và chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 3 trang 64 SGK Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc. 
Bài 2 trang 64 Sử 5: Ôn tập: Sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?
Bài 3 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Em nghĩ gì về những số liệu nói trên ? Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đ
Quảng cáo


Bài 1 trang 62 Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao ?
Bài 2 trang 62 SGK Sử 5: Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
Bài 1 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 2 trang 60 SGK Sử 5: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì ?

Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5, Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Một...
Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu...
Lập dàn ý miêu tả Cái đồng hồ báo thức: Giới thiệu chiếc đồng hồ báo thức. Từ đó “bác đồng hồ” đã trở...
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Lập dàn ý miêu tả Cái đồng hồ báo thức.. Giới thiệu chiếc đồng hồ báo...
Luyện tập chung trang 108 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1: Bài 88. Luyện tập chung
Luyện tập chung trang 108 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Số tiền gửi tiết kiệm là 1 000 000 đồng....
Chính tả – Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: (1). Tìm và viết lại các từ
(1). Tìm và viết lại các từ . Chính tả - Tuần 21 trang 14, 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập...
Bài 4 trang 167 sgk Toán 5 luyện tập, Một hình thang có đáy lớn 12cm.
Một hình thang có đáy lớn 12cm.. Bài 4 trang 167 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 160 luyện tập ...