Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi...

Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ? Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 96 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ? 

Trả lời: Nếu cây cà chua bị mất hệ rễ: cây cà chua đó sẽ không thể đứng bám vào lòng đất được và  sẽ chết vì không có rễ để hút nước cũng như dinh dưỡng trong lòng đất để cung cấp cho các quá trình trao đổi chất trong cây.

Câu hỏi: Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:

Trả lời: