Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều Bài tập chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống trang 136...

Bài tập chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống trang 136 KHTN lớp 6 Cánh diều...

Giải bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều – Bài tập chủ đề 8

Câu 1. Hãy lập bảng về đặc điểm nhận biết của các nhóm thực vật (rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín) và lấy ví dụ minh họa cho mỗi nhóm

Nhóm thực vật Đặc điểm nhận biết Ví dụ minh họa
Rêu Là những thực vật nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Rêu không có mạch dẫn Cây rêu
Dương xỉ Dương xỉ có mạch dẫn, có rễ, phân bố ở nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng. Đa số xương xỉ sống trên cạn, thỉnh thoảng có loài sống dưới nước Cây dương xỉ
Hạt trần có mạch dẫn, có hạt không được bọc kín trong quả, và không có hoa. Các hạt nằm trên những lá noãn, xếp lên nhau thành nón. Cơ quan sinh dưỡng có cả rễ, lá, thân phát triển. Phần lớn các cây hạt trần có lá hình kim. Cây thông
Hạt kín cây hạt kín là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả (nên gọi là hạt kín) và có hoa. Cơ quan sinh dưỡng có cả củ, rễ , thân và lá phát triển với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau.

Cây hạt kín mọc ở khắp nơi trên thế giới, cả ở trên cạn và dưới nước, ở vùng núi cao và nơi có tuyết bao phủ

Cây xoài

Câu 2. Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận biết các động vật trong hình dưới đây:

Các bước Đặc điểm Tên động vật
1a

1b

Không có xương sống Sứa, giun, ốc sên (bước 2)
Có xương sông Chim, hổ, cá, ếch, rắn (bước 3)
2a

Advertisements (Quảng cáo)

2b

Sống dưới nước Sứa
Sống trên cạn Giun, ốc sên (bước 4)
3a

3b

Có lông bao phủ cơ thể Chim, hổ (bước 5)
Không có lông bao phủ cơ thể Cá, ếch, rắn (bước 6)
4a

4b

Không có vỏ bọc Giun
Có vỏ bọc Ốc sên
5a

5b

Biết bay Chim
Không biết bay Hổ
6a

6b

Có chân Ếch
Không có chân Cá, rắn (bước 7)
7a

7b

Có vây
Không có vây Rắn

Câu 3. Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình

TT Tên động vật  Nơi quan sát được Môi trường sống Nhóm thực vật/động vật Vai trò  Ghi chú
1 Cá rô phi Ao Dưới nước Động vật có xương sống Thực phẩm
2 Vịt Vật nuôi Trên cạn Động vật có xương sống Thực phẩm
3 Ếch Ruộng Cả dưới nước, cả trên cạn Động vật có xương sống Thực phẩm, chữa bệnh
4 Giun Vườn Trên cạn Động vật không có xương sống Cải tạo độ tơi xốp cho đất
5 Ngao Đầm nuôi Dưới nước Động vật không có xương sống Thực phẩm
6 Cây hoa xuyến chi Ven đường Trên cạn Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt Thuốc
7 Cây rêu Ao, hồ Trên cạn Thực vật không có mạch dẫn
8 Cây khế Vườn nhà Trên cạn Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt Thực phẩm, bóng mát