Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều Lấy ví dụ về nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh...

Lấy ví dụ về nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả...

Trả lời câu hỏi Vì sao cần bảo tồn đa dạng sinh học trang 132 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều – Bài 24: Đa dạng sinh học

Lấy ví dụ về nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả

Advertisements (Quảng cáo)

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học: cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mặt nước thành đất nông nghiệp, xây dựng khu công nghiệp, đô thị, đường giao thông, thủy điện…