Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều
Ở hình 35.8 là sơ đồ gồm Mặt Trời, Trái Đất và Hỏa Tinh. Chúng ta thấy Hỏa Tinh vì nó phản chiếu ánh...
Ở hình 35.8 là sơ đồ gồm Mặt Trời, Trái Đất và Hỏa Tinh. Chúng ta thấy Hỏa Tinh vì nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời. Vẽ sơ đồ vào giấy. Sau đó vẽ đường đi của ánh sáng mặt trời giúp chúng ta thấy
Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều mũi tên; Mặt Trời ở phía bên trái. Người ở vị trí nào...
Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều mũi tên; Mặt Trời ở phía bên trái. Người ở vị trí C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước. Vì ở vị trí A ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc -> ánh sáng
Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
Hãy vẽ sơ đồ các vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi chúng ta nhìn thấy một nửa Mặt Trăng
Hãy vẽ sơ đồ các vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi chúng ta nhìn thấy một nửa Mặt Trăng
Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?
Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?
Vào một ngày có nắng, em hãy so sánh độ dài của một cái que thẳng (cắm thẳng đứng trên mặt đất) in trên...
Vào một ngày có nắng, em hãy so sánh độ dài của một cái que thẳng (cắm thẳng đứng trên mặt đất) in trên mặt đất vào lúc 8 giờ, 9 giờ và 10 giờ

Quảng cáo
Hãy sắp xếp các từ hay cụm từ cho trong khung dưới đây thành câu để mô tả chuyển động hằng ngày của Trái...
Hãy sắp xếp các từ hay cụm từ cho trong khung dưới đây thành câu để mô tả chuyển động hằng ngày của Trái Đất
Giải bài tập chủ đề 9 và 10 trang 164 SGK Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều
Câu 1. Kể 5 hoạt động hằng ngày cho thấy lực và tác dụng của lực tương ứng trong các hoạt động đó.
Năng lượng của dầu mỏ có phải là năng lượng tái tạo không? Vì sao?
Năng lượng của dầu mỏ có phải là năng lượng tái tạo không? Vì sao?

Mới cập nhật

Ở hình 35.8 là sơ đồ gồm Mặt Trời, Trái Đất và Hỏa Tinh. Chúng ta thấy Hỏa Tinh vì nó phản chiếu ánh...
Giải bài 2 trang 172 SGK Khoa học lớp 6 Cánh diều - Bài tập chủ đề 11 Ở hình 35.8 là sơ đồ gồm...
Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều mũi tên; Mặt Trời ở phía bên trái. Người ở vị trí nào...
Giải bài 1 trang 172 SGK Khoa học lớp 6 Cánh diều - Bài tập chủ đề 11 Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung...
Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hệ mặt trời trang 171 SGK Khoa học lớp 6 Cánh diều - Bài 35. Hệ mặt trời...
Hãy vẽ sơ đồ các vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi chúng ta nhìn thấy một nửa Mặt Trăng
Trả lời câu hỏi Giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt trăng trang 169 SGK Khoa học lớp 6 Cánh diều -...
Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mặt trăng có hình dạng nhìn thấy như thế nào trang 168 SGK Khoa học lớp 6 Cánh...
Vào một ngày có nắng, em hãy so sánh độ dài của một cái que thẳng (cắm thẳng đứng trên mặt đất) in trên...
Trả lời câu hỏi Sự mọc và lặn của mặt trời trang 166 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều - Bài...