Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào...

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 5 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Trả lời: Những hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên là: a, b, g

Câu hỏi luyện tập: Hãy tìm thêm ví dụ về những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu Khoa học tự nhiên.

Quảng cáo

– Hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên: phân tích mẫu nước ở sông Hồng, tìm hiểu đặc điểm của các loài mới phát hiện, đưa tàu thám hiểm xuống đáy đại dương.

Hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên là: trồng nho thu hoạch quả, đạp xe đến trường, xem tivi,…