Trang chủ Bài học Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên (Cánh diều)

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên (Cánh diều)

Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật...
 – Chiếc xe máy không phải là vật sống vì xe máy không có những đặc điểm sau: sinh sản, cảm ứng và lớn lên và chết
Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống
Vật sống: con cá, con chim, mầm cây, con sứa.

Quảng cáo
Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên
– Hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên: phân tích mẫu nước ở sông Hồng, tìm hiểu đặc điểm của các loài mới phát hiện, đưa tàu thám hiểm xuống đáy đại dương.

Mới cập nhật

Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 11 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 9 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 8 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý...
Trả lời câu hỏi luyện tập trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người....
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...