Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm...

Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?...

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức – Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Câu hỏi: Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời: 

Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm:

+ Với tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng, con người có thể đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai vì vậy phải bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên.

Quảng cáo

+ Bản thân thiên nhiên có khả năng tự phục hồi, tự làm sạch.

+ Bảo vệ tự nhiên chính là bảo vệ môi trường sống của con người, đảm bảo cho xã hội loài người phát triển lâu dài.

+ Để bảo vệ tự nhiên, trước hết con người cần thay đổi nhận thức (coi thiên nhiên đơn giản là đối tượng để khai thác, luôn thể hiện vai trò làm chủ thiên nhiên,…), xây dựng lối sống thân thiện với thiên nhiên (giảm thiểu những hành động làm suy thoái, ô nhiễm môi trường tự nhiên), khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí, tiết kiệm,…