Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức.

Giải bài 1 trang 188 Địa lý 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để...
Giải bài 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức – Bài 29: Bảo vệ thiên...
Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức – Bài 29:...
Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức – Bài 29:...
Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức – Bài 29:...
Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 187 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống...
Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.
Giải bài 4 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28:...
Giải bài 3 trang 186 Địa lý 6 Kết nối tri thức: Ở nơi em sinh sống, điều kiện tự nhiên nào tác động...
Giải bài 3 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28:...
Giải bài 2 trang 186 Địa lý 6 Kết nối tri thức: Hãy nêu một số hành động của con người làm ô nhiễm...
Giải bài 2 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28:...
Giải bài 1 trang 186 Địa lý 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đến...
Giải bài 1 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28:...
Dựa vào hình 6, 7 và hiểu biết của em, hãy kể tên một số loại rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp...
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...