Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Kết nối tri thức Giải bài 3 trang 186 Địa lí 6 Kết nối tri thức:...

Giải bài 3 trang 186 Địa lí 6 Kết nối tri thức: Ở nơi em sinh sống, điều kiện tự nhiên nào tác động nhiều nhất tới đời sống và sản...

Giải bài 3 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Câu hỏi: Ở nơi em sinh sống, điều kiện tự nhiên nào tác động nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của người dân? Tại sao?

Trả lời: Ở nơi em sinh sống, đất trồng tác động nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của người dân. Vì quê em thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, đất đai được bồi đắp phù sa màu mỡ hằng năm. Người dân chủ yếu sông bằng nghề nông, trồng lúa, trồng hoa màu,…