Trang chủ Lớp 6 Ngữ Văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn 6 tập...

Giải bài 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn 6 tập 2: Ôn tập bài 10 Mẹ thiên nhiên...

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo: Ôn tập bài 10 Mẹ thiên nhiên

ÔN TẬP

Bài 1. Hãy tóm tắt nội dung chính của hai văn bản sau dựa vào bảng dưới đây:

Văn bản Nội dung chính
Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro – Lễ cúng Thần Lúa thể hiện mối giao hòa, gắn bó giữa người Chơ-ro với thiên nhiên
Trái Đất – mẹ của muôn loài – Trái Đất là một hành tinh xanh được mẹ thiên nhiên kiến tạo và nuôi dưỡng trong hàng triệu năm, tạo ra muôn loài sinh vật kể cả con người chúng ta.

 

Bài 2. Theo em, khi viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện cần lưu ý những điều gì?

Quảng cáo

– Khi viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện cần lưu ý những điều về:

+ Thời gian địa điểm, những hoạt động chính, cảm nhận, nhận xét, đánh giá về sự kiện, có thể sử dụng đan xen với đó là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

Bài 3. Giữ gìn những báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta?

Giữ gìn những báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân loại,  đó là cuộc sống của chúng ta, môi trường sống của con người sẽ bị hủy hoại nếu chúng ta không giữ gìn và bảo vệ nó.