Trang chủ Bài học BÀI 10: MẸ THIÊN NHIÊN

BÀI 10: MẸ THIÊN NHIÊN

Giải bài 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn 6 tập 2: Ôn tập bài 10 Mẹ thiên nhiên
Bài 1. Hãy tóm tắt nội dung chính của hai văn bản sau dựa vào bảng dưới đây:
Viết bài văn khoảng 400 chữ thuyết minh lại một sự kiện (lễ hội) mà em đã từng tham dự hoặc chứng kiến
1. Các thông tin về tên sự kiện, thời gian và địa điểm được giới thiệu rõ ràng và cụ thể ngay trong phần mở bài.
Giải bài tập Thực hành Tiếng Việt trang 88 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo
Bài 1. Hãy nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn trích sau:
Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
Hai cây phong có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của nhân vật “tôi”?
Hai cây phong có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của nhân vật “tôi”?
Có người cho rằng: Hai cây phong không chỉ được nhân vật “tôi” cảm nhận bằng thị giác, thính giác, mà còn bằng cả...
Có người cho rằng: Hai cây phong không chỉ được nhân vật “tôi” cảm nhận bằng thị giác, thính giác, mà còn bằng cả tâm hồn. Em có đồng tình với ý kiến này?

Quảng cáo
Tìm những chi tiết cho thấy hai cây phong có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng
Tìm những chi tiết cho thấy hai cây phong có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng

Mới cập nhật

Giải bài 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn 6 tập 2: Ôn tập bài 10 Mẹ thiên nhiên
Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 96 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo: Ôn tập...
Viết bài văn khoảng 400 chữ thuyết minh lại một sự kiện (lễ hội) mà em đã từng tham dự hoặc chứng kiến
Hướng dẫn làm bài viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện trang 91, 92, 93, 94, 95 SGK Ngữ văn 6...
Giải bài tập Thực hành Tiếng Việt trang 88 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 88 Ngữ Văn lớp 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo: Thực hành Tiếng Việt...
Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
Trả lời câu hỏi 4 trang 88 Ngữ Văn lớp 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Soạn bài Hai cây phong - Văn...
Hai cây phong có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của nhân vật “tôi”?
Soạn bài Hai cây phong - Văn 6 Chân trời sáng tạo. Trả lời câu 3 trang 88 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 Hai...
Có người cho rằng: Hai cây phong không chỉ được nhân vật “tôi” cảm nhận bằng thị giác, thính giác, mà còn bằng cả...
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 88 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 CTST. Soạn bài Hai cây phong - Văn 6 Chân...