Trang chủ Lớp 6 Ngữ Văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với...

Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?...

Trả lời câu hỏi 4 trang 88 Ngữ Văn lớp 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Soạn bài Hai cây phong – Văn 6 CTST

Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?

Quảng cáo

Vai trò:

– Thiên nhiên chính là cái nôi để sản sinh ra sự sống, cũng là nơi kết thúc của sự sống. Có vai trò vô cùng quan trọng để tạo ra sự sống và giúp cân bằng hệ sinh thái.

– Thiên nhiên là một nơi cung cấp các nguồn tài nguyên để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất sinh hoạt của con người