Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng...

Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia...

Hướng dẫn trả lời câu 4 trang 16 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 sách Kết nối tri thức. Soạn Văn 6 – Ai ơi mồng 9 tháng 4

Advertisements

4. Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia

Ngày

Sự kiện

1/3 đến 5/4 âm lịch

Chuẩn bị lễ hội: Rước cờ tới Đền Mẫu, rước cơm chay đền Thượng

Quảng cáo - Advertisements

6/4

Bắt đầu lễ hội

8/4

Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng
9/4

Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân diễn ra ở đền Thượng

10/4

Lễ duyệt quân, tạ ơn Thánh

11/4

Lễ rửa khí giới

12/4

Lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất

Advertisements