Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả...

Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài biết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt...

Trả lời câu 5 trang 16 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Soạn Văn 6 – Ai ơi mồng 9 tháng 4

Advertisements

5. Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài biết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt động đó

Một số hình ảnh, hoạt động trong lẻ hội đã được tác giả bài viết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng như:

– Lễ rước nước từ đền Hạ về đến Thượng, ngày mồng 8: tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc

Quảng cáo - Advertisements

– Hội trận mô phỏng cảnh Thánh Gióng đánh giặc

– 28 cô tướng từ 9 đến 12 tuổi mặc tướng phục đẹp tượng trưng cho 28 đạo quân thủ

– 80 phù giá lưng đeo túi đết, chân quấn xà cạp là quân ta

– Dăm ba bé trai cẩm roi rồng, mặc áo đỏ di dọn đường, tượng trưng cho đạo quân mục đồng

– Cảnh chia nhau những đồ tế lễ tượng trưng cho việc xin lộc Thánh để được may mắn trong cả năm

– Ngày 12 là lễ rước cờ tượng trưng cho việc báo tin thắng trận với trời đất, thiên hạ hưởng thái bình.

Advertisements