Trang chủ Lớp 6 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức + chân trời sáng tạo Luyện tập bài 3 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết...

Luyện tập bài 3 trang 74 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Chương trình đó thực hiện công việc gì?...

Xác định mục đích khi thực hiện chương trình. Xác định các cấu trúc xuất hiện. Xác định các bước cần thực hiện (liệt kê hoặc sơ đồ khối). Hướng dẫn giải luyện tập bài 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức - Bài 17. Chương trình máy tính. Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau... Chương trình đó thực hiện công việc gì?

Question - Câu hỏi/Đề bài

Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Chương trình đó thực hiện công việc gì?

b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình thể hiện cấu trúc đó.

c. Thực hành tạo chương trình bằng Scratch.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Xác định mục đích khi thực hiện chương trình.

- Xác định các cấu trúc xuất hiện.

- Xác định các bước cần thực hiện (liệt kê hoặc sơ đồ khối).

- Viết chương trình dựa trên các bước được nêu ra.

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

a. Chương trình Scratch ở Hình 6.16 thực hiện công việc sau:

- Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biến thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển chương trình phát âm thanh tiếng trống.

b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp được sử dụng trong chương trình

Ví dụ:

- Cấu trúc tuần tự: Nhân vật nói "Xin chào” sau đó mới di chuyển.

- Cấu trúc rẽ nhánh: Lệnh "nếu chạm biên, bật lại”.

- Cấu trúc lặp: Lặp lại 10 lần.

c. Tạo chương trình bằng Scratch