Vận dụng bài 2 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật...
Xác định các cấu trúc thuật toán có thể có trong chương trình (có thể vẽ sơ đồ khối xác định các bước....
Vận dụng bài 1 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật...
Xác định yêu cầu đề bài. Xác định các thuật toán cần sử dụng, liệt kê các bước tiến hành. Giải chi tiết...
Luyện tập bài 2 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Em hãy cho biết chương trình đó thực hiện...
Quan sát hình 6.15 về chương trình Scartch.. Giải và trình bày phương pháp giải luyện tập bài 2 trang 74 SGK Tin...
Luyện tập bài 3 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Chương trình đó thực hiện công việc gì?
Xác định mục đích khi thực hiện chương trình. Xác định các cấu trúc xuất hiện. Xác định các bước cần thực hiện...
Câu hỏi trang 72 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Dựa vào chương trình tính tổng hai số bằng ngôn ngữ...
Thu thập thông tin, xác định các bước tiến hành và trình tự của câu lệnh. Hướng dẫn giải câu hỏi trang 72...
Luyện tập bài 1 trang 74 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Tìm câu sai
Hướng dẫn giải luyện tập bài 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức – Bài 17. Chương...
Hoạt động 1 trang 71 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực...
Suy nghĩ về cách truyền đạt thông tin giữa 2 bạn ở ví dụ. Phát hiện điểm chung giữa 2 tình huống. Phân...
Lý thuyết chương trình máy tính Tin học 6 Kết nối tri thức: Chương trình máy tính – Máy tính thực hiện công việc...
Trả lời lý thuyết chương trình máy tính Tin học 6 Kết nối tri thức – Bài 17. Chương trình máy tính. Lý...
Vận dụng bài 3 trang 70 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Việc điểm danh của cô giáo có thể mô...
Xác định hoạt động của cô giáo, phân tích định nghĩa các cấu trúc, tìm cấu trúc thích hợp để áp dụng. Hướng...
Vận dụng bài 2 trang 70 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức: Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính...
Đọc lại trò chơi ở hoạt động khởi động để làm bài tập. Lời giải bài tập, câu hỏi vận dụng bài 2...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...