Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Số 1 có...

Bài 1 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?...

Giải bài 1 trang 51 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?

Giải: Số 1 là ước chung của hai số tự nhiên bất kì. Bởi vì tất cả các số tự nhiên đều có ước số là số 1.