Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Viết tập hợp...

Bài 2 trang 51 Toán 6 SGK Cánh diều: Viết tập hợp ƯC(440,495)...

Giải bài 2 trang 51 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Câu hỏi: Quan sát hai thanh sau:

a) Viết tập hợp ƯC(440,495)

b) Tìm ƯCLN(440,495)

Quảng cáo

Giải: a) ƯC(440,495) = {1,5,11,55}

b) ƯCLN(440,495) = 55