Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 Trang 7 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Liệt...

Bài 1 Trang 7 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau...

Giải bài 1 trang 7 Toán lớp 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A là tập hơp các hình trong Hình 3;

b) B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “NHA TRANG”;

c) C là tập hợp các tháng của Quý II (biết một năm gồm 4 quý);

d) D là tập hợp các nót nhạc có trong khuông nhạc Hình 4;

Quảng cáo

Giải: a) A = { Hình chữ nhật; Hình vuông; Hình bình hành; Hình tam giác; Hình thang}

b) B = {N; H; A; T; R; G}

c) C = {Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}

d) D = {Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si}