Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020

Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020...

Giải câu hỏi 4 trang 7 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 1 Tập Hợp.

Câu hỏi: Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020

Giải: Gọi D là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020.

Ta có D = {0; 2}