Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Trong các số 2,...

Bài 2 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của n với n = 4536...

Giải bài 2 trang 39 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Câu hỏi: Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của n với

a) n = 4 536;            b) n = 3 240;              c) n = 9 805?

Giải: 

Quảng cáo

a) n = 4 536. Các số là ước của n là 2, 3, 9

b) n = 3 240. Các số là ước của n là 2, 5, 3 , 9

c) n = 9 805. Các số là ước của n là 5