Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số thích...

Bài 3 trang 39 Toán 6 Cánh diều: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số...

Giải bài 3 trang 39 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Câu hỏi: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số

Giải: