Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 88 Toán 6 Cánh diều: Trong hình 10, hãy...

Bài 2 trang 88 Toán 6 Cánh diều: Trong hình 10, hãy tính (theo mét)...

Giải bài 2 trang 88 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài Tập Cuối Chương 2: Số Nguyên

Câu hỏi: Trong hình 10, hãy tính (theo mét)

a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn;

b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước;

c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim;

d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim.

Quảng cáo

Giải: 

a) (– 2) – (- 3) = 1 mét

b) 0 – (- 2) = 2 mét

c) 4 – 0 = 4 mét

d) 4 – (- 3) = 7 mét