Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 21 Toán 6 tập 1 cánh diều: Đặt tính...

Bài 3 trang 21 Toán 6 tập 1 cánh diều: Đặt tính rồi tính 409 . 215...

Giải bài 3 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính:

a) 409 . 215        b) 54 322 : 346           c) 123 257 : 404

Giải: Các em đặt phép tính lần lượt như sau