Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 34 Toán 6 cánh diều: Tìm số tự nhiên...

Bài 3 trang 34 Toán 6 cánh diều: Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40...

Giải bài 3 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

Giải: Các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; ….

Vậy số tự nhiên x là 27 hoặc 36