Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 34 Toán 6 cánh diều: Tìm tất cả các...

Bài 2 trang 34 Toán 6 cánh diều: Tìm tất cả các ước của số n, biết: n = 13...

Giải bài 2 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Tìm tất cả các ước của số n, biết:

a) n = 13;             b) n = 20;        c) n = 26.

Giải: a) n = 13;

Các ước của 13 là: 1; 13

Quảng cáo

b) n = 20;

Các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10;  20

c) n = 26.

Các ước của 26 là: 1; 2; 13; 26