Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Phân tích các...

Bài 3 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 51...

Giải bài 3 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 51;

b) 84;

c) 225;

d) 1800.

Quảng cáo

Giải: a) 51 = 1 . 51

b) 84 = 22. 3 . 7

c) 225 = 32. 52

d) 1800 = 23. 32. 52