Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Tìm ƯCLN của...

Bài 4 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Tìm ƯCLN của hai số: 40 và 60...

Giải bài 4 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 60;

b) 16 và 124;

c) 41 và 47.

Giải: 

a) 40 = 23. 5

60 = 22 . 3 . 5

Quảng cáo

=> ƯCLN(40,60) = 22 . 5 = 20

b) 16 = 24

124 = 22 . 31

=> ƯCLN(16,124) = 22 = 4

c) 41 và 47 là hai số nguyên tố cùng nhau

=> ƯCLN(41, 47) = 1