Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 63 Toán 6 SGK Cánh diều: Viết số nguyên...

Bài 3 trang 63 Toán 6 SGK Cánh diều: Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng...

Giải bài 3 trang 63 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 1: Số nguyên âm

Câu hỏi: Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Quảng cáo

Giải: 

a) -4 000 000

b) -600 000