Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 17 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cho bảng...

Bài 4 trang 17 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cho bảng giờ tàu HP1 Hà Nội – Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau...

Giải bài 4 trang 17 Toán 6 Sách cánh Diều tập 1 – Bài 3: Phép cộng – Phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi: Cho bảng giờ tàu HP1 Hà Nội – Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau

a) Hãy tính quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương; từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng.

b) Hãy tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương; từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng.

c) Tàu dừng bao lâu ở ga ải Dương? Ở ga Phú Thái?

d) Tính thời gian thực tàu chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng.

Giải: 

a) Quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương là: 57 – 5 = 52 (km)

Quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng là: 102 – 57 = 45 (km)

Quảng cáo

b) Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương là: 7 giờ 15 phút – 6 giờ 00 phút = 1 giờ 15 phút

Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng: 8 giờ 25 phút – 6 giờ 00 phút = 2 giờ 25 phút

c) Tàu dừng 5 phút ở ga Hải Dương và 2 phút ở ga Phú Thái.

d) Thời gian tầu đi từ ga Gia Lâm đến ga Hải phòng là: 8 giờ 25 phút – 6 giờ 16 phút = 2 giờ 9 phút

Ở ga Cẩm Giàng, ga Phú Thái và ga Thượng Lý tàu đều dừng 2 phút.

Ở ga Hải Dương tàu dừng 5 phút.

=> Thời gian thực tàu chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là:

2 giờ 9 phút – 2 phút x 3 – 5 phút = 1 giờ 58 phút.