Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 21 SGK Toán 6 tập 1 cánh diều: Một...

Bài 5 trang 21 SGK Toán 6 tập 1 cánh diều: Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển...

Giải bài 5 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

Giải:  Ta có:

130 : 45 =  2 dư 40

Vậy đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô.