Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 tập 1 cánh diều: Lá...

Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 tập 1 cánh diều: Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh....

Giải bài 6 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1 mmlá có khoảng 500 000 lục lạp

(Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).

Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2

Quảng cáo

Giải: Ta có: 210 cm= 21000 mm2

Số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cmlà:

21000 . 500 000 = 10 500 000 000 (lục lạp)