Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: So sánh

Bài 5 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: So sánh...

Giải bài 5 trang 25 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: So sánh

Giải: