Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết kết...

Bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:...

Giải bài 4 trang 25 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Giải: